موسسه آموزشی ، فرهنگی پیام آوران شهید مهدوی
با افتخار تقدیم می کند
معلم یاب
معلم یاب چیست ؟
پل ارتباطی مدارس غیر دولتی و نیروی کار آزاد
سایت ها و مراکز مختلفی وجود دارند که نیروی کار را به بخش های صنعتی، خدماتی و ... معرفی می کنند. ولی "معلم یاب" سایتی تخصصی برای ثبت اطلاعات معلمین ، دبیران ، معاونین و مدیران است تا مدارس غیر دولتی بتوانند به سهولت از اطلاعات این سایت برای تکمیل کادر خود استفاده نمایند. نحوه کار با سایت خیلی آسونه، کارجویان اطلاعات و مدارک خود را ثبت می کنند،سیستم اتوماتیک سایت دسته بندی و درجه بندی می شن، مدیران و موسسان مدارس از طریق سایت و فیلتر های پیشرفته اون فرد مناسب خود را پیدا می کنند و براش دعوت به همکاری می فرستند.
به همین سادگی بهترین فرد برای مناسب ترین شغل انتخاب می شود.
عضویت
کار
همکار
شروع کن
ایده ای نو
طرحی کارآمد
معلم یاب
ورود
موسسه آموزشی فرهنگی پیام آوران شهید مهدوی
ماموریت اصلی موسسه ما ارتقاء سطح صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی نهاد ها ، موسسات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی است. دلبستگی ما به موفقیت برای حضور در بازار کار ، ما را بر آن داشته است که شرایط ارتباط بازار کار وجویندگان کار را فراهم کنیم . کار فرمایان و جویندگان کار می توانند از طریق سامانه ای که ایجاد کرده ایم از نیاز های متقابل یکدیگر آگاهی یابند. ایجاد این سامانه صرفا برای تسهیل در کاریابی است و موسسه هیچگونه تعهدی در قبال کارفرما و کارجو ندارد.
www.mahdavihrtco.org
[معلم یاب] Mahdavihrtco [at] outlook.com 86073151

copyright 2016 © MAHDAVIHRTCO/* */